logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr L/332/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 9 września 2009 roku


w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do przyjmowania zmian w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata 2009-2013”.

 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuję:

§ 1

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do przyjmowania zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata 2009-2013 bez konieczności zatwierdzania wprowadzonych zmian przez Radę Gminy i Miasta Bogatynia.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr L/332/09
Skrócony opis: Uchwała Nr L/332/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 9 września 2009 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do przyjmowania zmian w „Lokalnym Programie Rewitalizacji
Osoba, która wytworzyła informację: Marek Wołk- Lewanowicz
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-09-15 09:02:55
Data udostępnienia informacji: 2009-09-15 09:02:55
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-15 09:09:25

Wersja do wydruku...

corner   corner