logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr L/331/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 9 września 2009 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 165, art. 175 oraz 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 1.528.116,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- wydatki bieżące kwota 5.300,00 zł
- wydatki majątkowe kwota 1.522.816,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 1.528.116,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- wydatki bieżące kwota 1.241.116,00 zł
- wydatki majątkowe kwota 287.000,00 zł

§ 2

W dziale 600, rozdział 60016 § 6050 zadanie: „Wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy Biskupiej wraz z uporządkowaniem uzbrojenia podziemnego i oświetlenia oraz ulicy Zamkniętej od ulicy Waryńskiego” z kwotą 30.000,00 zł, otrzymuje brzmienie: „Wykonanie dokumentacji przebudowy części ulicy Biskupiej” z kwotą 30.000,00 zł

§ 3

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2009 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych kwota 141.368.663,47 zł
- po stronie wydatków budżetowych kwota 155.463.844,46 zł
- deficyt budżetu kwota 14.095.180,99 zł
- przychody budżetowe w wysokości 19.000.000,00 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 3.576.614,00 zł
- przychody GFOŚ i GW kwota 7.457.000,00 zł
- wydatki GFOŚ i GW kwota 7.457.000,00 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr XLII/275/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 4 marca 2009 roku w sprawie budżetu Gminy na rok 2009.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

 

 

 

 

 

 

 


 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr L/331/09
Skrócony opis: Uchwała Nr L/331/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 9 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Krukowska
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-09-15 08:42:50
Data udostępnienia informacji: 2009-09-15 08:42:50
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-15 08:53:26

Wersja do wydruku...

corner   corner