logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XLIX/328/09
Rady Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 27 sierpnia 2009 roku

w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2008 – 2032 z terenu Miasta Bogatynia” i „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2008 – 2032 z terenu Gminy Bogatynia”.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008 roku, Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 1, 2, 3, 5, 6, 7 pkt 4 oraz art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jedn. z 2007 roku, Dz. U. Nr 39 poz. 251) Rada Miasta i Gminy Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2008 – 2032 z terenu Miasta Bogatynia” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz Program usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2008 – 2032 z terenu Gminy Bogatynia” stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń. 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XLIX/328/09
Skrócony opis: Uchwała Nr XLIX/328/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2008 – 2032 z terenu Miasta Bogat
Osoba, która wytworzyła informację: Ryszard Koziński
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-08-31 13:03:46
Data udostępnienia informacji: 2009-08-31 13:03:46
Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-31 13:07:19

Wersja do wydruku...

corner   corner