logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XLVIII/325/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 30 lipca 2009 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 165, art. 176 oraz 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1


1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy
o kwotę 53.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- wydatki bieżące kwota 53.000,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy
o kwotę 53.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- wydatki bieżące kwota 53.000,00 zł
w tym: rezerwa ogólna kwota 50.000,00 zł


§ 2


Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2009 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych kwota 141.375.258,47 zł
- po stronie wydatków budżetowych kwota 155.470.439,46 zł
- deficyt budżetu kwota 14.095.180,99 zł

- przychody budżetowe w wysokości 19.000.000,00 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 3.576.614,00 zł

- przychody GFOŚ i GW kwota 7.457.000,00 zł
- wydatki GFOŚ i GW kwota 7.457.000,00 zł


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr XLII/275/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 04 marca 2009 rok w sprawie budżetu Gminy na rok 2009.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

 

 

 

 

 

 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XLVIII/325/09
Skrócony opis: Uchwała Nr XLVIII/325/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-08-06 11:31:46
Data udostępnienia informacji: 2009-08-06 11:31:46
Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-06 11:33:44

Wersja do wydruku...

corner   corner