logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Nazwa sprawy:
Przydział lokalu mieszkalnego z zasobu gminy

Krótki opis procedury załatwienia sprawy:
Osoba fizyczna może ubiegać się o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy, składając wniosek w tej sprawie
od 2 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego.
Warunki :
Chcąc ubiegać się o przydział lokalu komunalnego należy spełnić następujące warunki :
  • dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 100 % najniższej emerytury brutto,
  • dochód w przypadku gospodarstwa jednoosobowego nie może przekroczyć 150 % najniższej emerytury brutto,
  • zamieszkiwanie w lokalu, w którym powierzchnia pokoi nie przekracza 6 m² na osobę.
Niezbędny formularz: karta usług
formularz wniosku – druk do pobrania w urzędzie:
- Biuro Obsługi Interesanta Bogatynia ul. Daszyńskiego 1, pokój nr 3 /parter/
- Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 /I piętro/
 
Wymagane dokumenty:
  • zaświadczenia i/lub oświadczenia (w zależności od ilości źródeł dochodów) dokumentujące wysokość uzyskanych dochodów brutto członków rodziny uwzględnionych we wniosku z ostatnich trzech    miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
  • inne zaświadczenia potwierdzające sytuacje rodziny opisaną we wniosku.
Dochód powinien obejmować wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe.
Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku
z tytułu urodzenie dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego
Wszystkie wymagane dokumenty winny być przedłożone w oryginale
 
Opłaty: nie dotyczy
 
Termin załatwienia sprawy:  I kwartał danego roku

Forma załatwienia sprawy: pisemna (zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia wniosku)
 
Miejsce złożenia dokumentów:
- osobiście:
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
Ul. Daszyńskiego 13 I piętro, pokój nr 8
lub
- drogą pocztową
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
 
Miejsce odebrania dokumentów:
osobiście:
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13 I piętro, pokój nr 8
lub  drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru na wskazany przez wnioskodawcę adres
 
Sprawę prowadzi / informacji udziela:
Anna Górska – Inspektor do spraw mieszkaniowych
Irena Kucharska – inspektor do spraw mieszkaniowych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 (I piętro),
tel. 075 773 95 89 wew. 140 
      075 773 21 48
 
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia  21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
  cywilnego (tj. Dz. U. z 2005r., Nr 31, poz. 266 ze zmianami),
- Uchwała Nr V / 44 / 03 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia  4 marca 2003 roku,  w sprawie  zasad wynajmowania lokali
  wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bogatynia.
 
 

Nazwa dokumentu: Przydział lokalu mieszkalnego z zasobu gminy
Podmiot udostępniający: UMiG w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Szczepkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Szczepkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Anetta Bednarek
Data wytworzenia informacji: 2009-07-30 11:47:14
Data udostępnienia informacji: 2009-07-30 11:57:14
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-30 11:57:35

Wersja do wydruku...

corner   corner