logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Nazwa sprawy:
Zamiana lokalu mieszkalnego pomiędzy stronami

Krótki opis procedury załatwienia sprawy:
Najemca lokalu może ubiegać się o zamianę obecnie zajmowanego lokalu z innym najemcą, właścicielem lub z innym użytkownikiem lokalu, składając wniosek w tej sprawie.
 
Niezbędny formularz – karta usług:
druk do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni:
     - Biuro Obsługi Interesanta Bogatynia ul. Daszyńskiego 1, pokój nr 3 /parter/
     - Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 /I piętro/
 
Wymagane dokumenty:
  •    zgoda dysponenta na zamianę lokalu (np. TBS-u, Spółdzielni Mieszkaniowej itp.),
  •    zaświadczenia i oświadczenia dokumentujące wysokość uzyskanych dochodów z ostatnich trzech miesięcy 
       poprzedzających datę złożenia wniosku.
Dochód powinien obejmować wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe.
Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku
z tytułu urodzenie dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku
 mieszkaniowego
Wszystkie wymagane dokumenty winny być przedłożone w oryginale.
 
Opłaty: nie dotyczy
 
Termin załatwienia sprawy: do 14 dni 

Forma załatwienia sprawy: pisemna
 
Miejsce złożenia dokumentów:
osobiście:
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13 I piętro, pokój nr 8
lub drogą pocztową  na adres:Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 59-920 Bogatynia
 
Miejsce odebrania dokumentów:
osobiście: 
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych 
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 (I piętro)
lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru na wskazany przez wnioskodawcę adres
 
Sprawę prowadzi / informacji udziela:
Anna Górska – inspektor ds mieszkaniowych
Irena Kucharska – inspektor ds. mieszkaniowych
ul. Daszyńskiego 13 I piętro, pokój nr 8
tel. 075 773 95 89 wew. 140
fax 075 773 21 48 
 
Podstawa prawna:
-  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
   cywilnego (tj. Dz. U. z 2005r., Nr 31, poz. 266 ze zmianami),
-  Uchwała Nr V / 44 / 03 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 4 marca 2003 roku, w sprawie  zasad wynajmowania lokali
   wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bogatynia.
 
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek  8.00 – 18.00
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek  7.00 – 15.00

 

Nazwa dokumentu: Zamiana lokalu mieszkalnego pomiędzy stronami
Podmiot udostępniający: UMiG w Bogatynii
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Szczepkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Szczepkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Anetta Bednarek
Data wytworzenia informacji: 2009-07-29 13:17:55
Data udostępnienia informacji: 2009-07-30 12:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-30 12:46:05

Wersja do wydruku...

corner   corner