logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Nazwa sprawy :
Potwierdzenie prawa świadczeniobiorców do świadczeń opieki zdrowotnej
 
Krótki opis załatwienia sprawy :
O potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na okres 90 dni mogą ubiegać się :

  • obywatele polscy, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie objęci ubezpieczeniem zdrowotnym,
    o dochodzie miesięcznym netto, nieprzekraczającym kwoty :
            - 477,00 zł  (dla osoby samotnie gospodarującej),
            - 351,00 zł  (dla osoby w rodzinie),
  •  świadczeniodawcy (np. zakłady opieki zdrowotnej) w przypadku wystąpienia stanu nagłego.

 
Niezbędny formularz: karta usług 
formularze wniosków – druki do pobrania w urzędzie :
- Biuro Obsługi Interesanta Bogatynia ul. Daszyńskiego 1, pokój nr 3 (parter)
- Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 11 (II piętro)
 
Wymagane dokumenty :

  • poświadczenie obywatelstwa polskiego lub dowód osobisty,
  • zaświadczenie o zameldowaniu lub dowód osobisty, o ile adres w nim wskazany jest aktualny.

Opłaty: nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy :  do30 dni
 
Forma załatwienia sprawy: decyzja administracyjna
 
Miejsce złożenia dokumentów :
 - osobiście :
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 11 (I piętro)
59-920 Bogatynia
 lub 
drogą pocztową :
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
 
Miejsce odebrania dokumentów :
- osobiście :
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 11 (I piętro)
59-920 Bogatynia
lub
 - drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru na wskazany przez wnioskodawcę adres 
 
Sprawę prowadzi / informacji udziela :
Jadwiga Nowińska – inspektor ds. lecznictwa i opieki społecznej 
tel. 075 773 21 48
      075 773 95 89 wew.133
 
Podstawa prawna :
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. : Dz. U. 
  z 2008 r. Nr 164 poz.1027 ze zmianami),
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz.728 ze zmianami),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot
  świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. . z 2006 r. Nr 135 poz.950).
 
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8.00 – 18.00
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek 7.00 – 15.00
 

Nazwa dokumentu: Potwierdzenie prawa świadczeniobiorców do świadczeń opieki zdrowotnej
Podmiot udostępniający: UMiG w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Szczepkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Szczepkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Anetta Bednarek
Data wytworzenia informacji: 2009-07-29 09:44:36
Data udostępnienia informacji: 2009-07-29 09:44:36
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-30 12:33:10

Wersja do wydruku...

corner   corner