logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Nazwa sprawy:
Zaświadczenie o braku prawnych przeszkód do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej

Opis procedury załatwienia sprawy :
Wydanie zaświadczenia o braku prawnych przeszkód do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej wiąże się ze sporządzeniem aktu małżeństwa  w USC i wydawane jest na wniosek stron.
Wymagany wiek:
    -  mężczyzna 18 lat,
    -  kobieta 18 lat (po ukończeniu 16 roku życia kobieta może uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na zawarcie małżeństwa  
       przed uzyskaniem pełnoletności).
 
Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest trzy miesiące od dnia jego wystawienia.
W przypadku, gdy cudzoziemiec nie włada biegle językiem polskim czynności prawnych dokonuje się w obecności tłumacza przysięgłego.
 
Niezbędny formularz: karta usług
 
Wymagane dokumenty:
do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość przyszłych małżonków
oraz ,w przypadku:
 • panny i kawalera:
          - odpisy skrócone aktów urodzeń*,
   
 • osób rozwiedzionych:
          - odpisy skrócone aktów urodzeń*,
          - odpisy skrócone aktów małżeństw z adnotacją o rozwodzie*,
 • wdowców:
         - odpisy skrócone aktów urodzeń*, 
         - odpisy skrócone aktów zgonu współmałżonków*,
   
 • gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
        -  odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
        -  zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy  organ w kraju      
           cudzoziemca  lub przedstawicielstwo dyplomatyczne, albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające
           od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej, jeżeli kraj, którego jest obywatelem nie
           wydaje takiego dokumentu.
* Nie należy przedstawiać żądanego dokumentu w przypadku, gdy akt stanu cywilnego sporządzony jest w tut. USC.
 
Opłaty:  wolne od opłaty skarbowej
 
Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie
 
 Forma załatwienia sprawy :  pisemna (3 egzemplarze  zaświadczenia)
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Daszyńskiego 1, parter  pok. 6
tel. 075 773 21 10 w. 124
 
Miejsce  odebrania dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Daszyńskiego 1, parter  pok. 6
tel. 075 773 21 10 w. 124
 
Sprawę prowadzi / informacji udziela:
Joanna Wietrzykowska – Kierownik USC
Maria Machulak  - Z-ca Kierownika USC
parter,  pokój nr 6,
tel. 075 773 21 10 w. 124
 
Podstawa prawna:
Ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.)
Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o zmianie ustawy – kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw
( Dz. U. Nr 220, poz. 1431)
Konkordat  między Stolica Apostolską i Rzeczypospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993r.
(Dz. U. z 1998r. Nr 51, poz.318).
 
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek  8.00 – 18.00
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek  7.00 – 15.00
 

Nazwa dokumentu: Zaświadczenie o braku prawnych przeszkód do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej
Podmiot udostępniający: UMiG w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Wietrzykowska
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Wietrzykowska
Osoba, która wprowadzała dane: Anetta Bednarek
Data wytworzenia informacji: 2009-07-27 11:21:41
Data udostępnienia informacji: 2009-07-27 11:21:41
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-27 11:31:04

Wersja do wydruku...

corner   corner