logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Nazwa sprawy:
Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Opis procedury załatwienia sprawy:
Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego. Wnioskodawcą
w niniejszej sprawie może być:
  • osoba, której akt dotyczy,
  • osoby, które wykażą interes prawny.
Wnioskodawca musi posiadać zameldowanie na pobyt stały w  Gminie Bogatynia.
Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą wiąże się z wydaniem odpisów aktu stanu cywilnego.
 
Niezbędny formularz:  karta usług - do pobrania odpowiednio:
  • wniosek o umiejscowienie aktu urodzenia,
  • wniosek o umiejscowienie aktu małżeństwa ,
  • wniosek o umiejscowienie aktu zgonu,
Wymagane dokumenty:
  • oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego oraz jego tłumaczenie na język   polski przez tłumacza    przysięgłego,
  • do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy.
Opłata skarbowa: 50,00 zł
płatne w kasie urzędu bądź na bankowy rachunek urzędu 97 8392 0004 3900 2059 2000 0030
 
Termin załatwienia sprawy:  niezwłocznie
 
Forma załatwienia sprawy : decyzja i 3 egzemplarze odpisów
Od decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 
Miejsce złożenia i odebrania dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Daszyńskiego 1 parter, pok. 6
tel.  075 773 21 10 w. 124
 
Sprawę prowadzi / informacji udziela:
Joanna Wietrzykowska – Kierownik USC
Maria Machulak  - Z-ca Kierownika USC
parter,  pokój. nr 6,
tel. 075 77 32 110 w. 124
 
Podstawa prawna:
Ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.)
 
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek  8.00 – 18.00
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek  7.00 – 15.00
 

Nazwa dokumentu: Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
Podmiot udostępniający: UMiG w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Wietrzykowska
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Wietrzykowska
Osoba, która wprowadzała dane: Anetta Bednarek
Data wytworzenia informacji: 2009-07-24 13:04:17
Data udostępnienia informacji: 2009-07-24 13:04:17
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-24 13:09:10

Wersja do wydruku...

corner   corner