logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Nazwa sprawy:
Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Opis procedury załatwienia sprawy :
W akcie stanu cywilnego można sprostować oczywisty błąd pisarski na wniosek osoby zainteresowanej bądź
z urzędu – właściwy do wydania powyższej decyzji jest kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca sporządzenia aktu,
który ma podlegać sprostowaniu.
 
Niezbędny formularz: karta usług
 
Wymagane dokumenty:
odpowiednio:
    - akt urodzenia, można sprostować na podstawie aktu małżeństwa rodziców,
    - akt małżeństwa można sprostować na podstawie aktów urodzenia osób zawierających małżeństwo,
    - akt zgonu można sprostować na podstawie aktu małżeństwa lub aktu urodzenia zmarłego.
Oczywiste błędy pisarskie mogą być sprostowane na podstawie także innych dokumentów oraz wcześniejszych aktów   stanu cywilnego na przykład dziadków.i 
   
     - do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy.

Opłata skarbowa: 39,00 zł
płatne w kasie urzędu bądź na bankowy rachunek urzędu 97 8392 0004 3900 2059 2000 0030

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie (do jednego miesiąca).

Forma załatwienia sprawy :  decyzja,
od której stronie służy odwołanie do  Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia  jej doręczenia.
 
Miejsce złożenia i odebrania dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Daszyńskiego 1 parter, pok. 6
tel. 075 773 21 10 w. 124
 
Sprawę prowadzi / informacji udziela:
Joanna Wietrzykowska – Kierownik USC
Maria Machulak  - Z-ca Kierownika USC
Iwona Radziechowska – podinspektor ds. USC
parter,  pok. nr 6 
tel. 075 773 21 10 w. 124
 
Podstawa prawna:
Ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 161,  poz.1688  z późn. zm.)
 
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek  8.00 – 18.00
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek  7.00 – 15.00

 

Nazwa dokumentu: Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
Podmiot udostępniający: UMiG w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Wietrzykowska
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Wietrzykowska
Osoba, która wprowadzała dane: Anetta Bednarek
Data wytworzenia informacji: 2009-07-24 12:54:15
Data udostępnienia informacji: 2009-07-24 12:54:15
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-24 12:59:11

Wersja do wydruku...

corner   corner