logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XLVII/317/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 26 czerwca 2009 roku


w sprawie zawarcia umów dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2004 roku, Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów na okres 3-ech lat na dzierżawę działek rekreacyjnych z dotychczasowymi dzierżawcami tj:
- Manjurka Waldemar,
- Chmielowski Adam ,
- Pawłowicz Elżbieta ,
- Dąbkowska Anna ,
- Pujszo Magdalena,
- Jakiel Eugeniusz.

2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
3. Szczegółowy wykaz nieruchomości stanowią załączniki od nr 1 do nr 6 do niniejszej uchwały.
 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

Załączniki do pobrania: 2009-07-22 09:35:58 - załącznik nr 1 (22.56 kB)
2009-07-22 09:36:47 - załącznik nr 2 (22.66 kB)

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XLVII/317/09
Skrócony opis: Uchwała Nr XLVII/317/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie zawarcia umów dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Osoba, która wytworzyła informację: Lucyna Pędrak
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-07-22 08:56:18
Data udostępnienia informacji: 2009-07-22 08:56:18
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-22 09:37:10

Wersja do wydruku...

corner   corner