logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A AUchwała Nr XLVII/316/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 26 czerwca 2009 roku

 

w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit: „d” oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 82 ust. 1 pkt 1, art. 184 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jedn. z 2005 roku, Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu, w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony). Zaciągnięty kredyt winien być spłacony do dnia 31 sierpnia 2009 roku.

§ 2

Źródłem pokrycia zaciągniętego kredytu krótkoterminowego będą wpływy dochodów własnych gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XLVII/316/09
Skrócony opis: Uchwała Nr XLVII/316/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego
Osoba, która wytworzyła informację: Bogumiłą Wysocka
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-07-22 08:51:22
Data udostępnienia informacji: 2009-07-22 08:51:22
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-22 08:55:05

Wersja do wydruku...

corner   corner