logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Nazwa sprawy:
Zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Opis procedury załatwienia sprawy:
Przedsiębiorca składa wniosek  o zmianę zezwolenia , do którego wydaje się wypis lub wypisy z zezwoleń na każdy pojazd podany we wniosku.
 
Niezbędny formularz: karta usług 
 
Wymagane dokumenty:
Do wniosku należy dołączyć:
- kserokopię licencji na wykonywanie transportu drogowego osób (oryginał do wglądu),
- informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu,
- proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii
  komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości miedzy przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do
  wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
- schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
- potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z właścicielami lub 
  zarządzającymi,
-dowód uiszczenia opłaty.
 
Opłaty:
Opłata administracyjna za wydanie zezwolenia :
- do 1 roku – 50,00 zł
- do 2 lat – 75,00 zł
- do 3 lat – 100,00 zł
- do 4 lat – 125,00 zł
- do 5 lat – 150,00 zł
 
1.  za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę
  w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia,
 
2. za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie
  każdego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 11% jak
  za wydanie zezwolenia
 
Opłatę wnosi się  w kasie  lub na bankowy rachunek urzędu nr 97 8392 0004 3900 2059 2000 0030 przed wydaniem zezwolenia
 
Termin załatwienia sprawy: do 1 miesiąca 
 
Forma załatwienia sprawy: zezwolenie wraz z wnioskowaną liczbą wypisów
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta
ul. Daszyńskiego 1
parter pokój 3
 
Miejsce odbioru dokumentów:
osobiście w Wydziale Gospodarki Gruntami i Handlu, ul.Daszyńskiego 1
II piętro, pokój 25c
 
Sprawę prowadzi / informacji udziela:
Ewa Jermak- specjalista ds. obrotu nieruchomości i transportu
tel.(075) 77 33 050 wewn.114
 
podstawa prawna
-  Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity  Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm. )
-  Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat   za   czynności 
   administracyjne związane   z   wykonywaniem  przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i  wydawanie
   certyfikatu  kompetencji zawodowych   ( Dz. U.  z  2007r.  Nr 235, poz.1726)
-  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071
    z późn. zm.)
 
 
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8.00 – 18.00
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek 7.00 – 15.00
 

Nazwa dokumentu: Zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
Podmiot udostępniający: UMiG w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Lucyna Pędrak
Osoba, która odpowiada za treść: Anetta Bednarek
Osoba, która wprowadzała dane: Anetta Bednarek
Data wytworzenia informacji: 2009-06-05 09:00:30
Data udostępnienia informacji: 2009-06-05 09:03:30
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-05 11:30:50

Wersja do wydruku...

corner   corner