logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Nazwa sprawy:
Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym 
 

Opis procedury załatwienia sprawy:
Przedsiębiorca składa wniosek  o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym.  Zezwolenie wydaje się na czas nie dłuższy niż 5 lat. Do zezwolenia wydaje się wypis lub wypisy z zezwoleń na każdy z pojazdów podany we wniosku. Podjęcie decyzji w sprawie wydania zezwolenia na linie komunikacyjne o długości do 100 km jest poprzedzone analizą sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób wykonywaną przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie.
 
Niezbędny formularz: karta usług
 
Wymagane dokumenty:

 • kserokopia licencji na wykonywanie transportu drogowego osób (oryginał do wglądu),
 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z właścicielami lub zarządzającymi,
 • zobowiązanie do zamieszczenia informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych   na przystankach,
 • cennik biletów,
 • wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy,
 • dowód uiszczenia opłaty.

Opłaty: za wydanie zezwolenia na terenie gminy wynosi:

 • do 1 roku – 100,00zł
 • do 2 lat – 150,00 zł
 • do 3 lat – 200,00 zł
 • do 4 lat – 250,00 zł
 • do 5 lat – 300,00 zł

Za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę
w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
 
Za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie każdego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 11% jak za wydanie zezwolenia.

Opłatę wnosi się w kasie lub na rachunek bankowy urzędu nr 97 8392 0004 3900 2059 2000 0030 przed wydaniem zezwolenia z wypisem
 
Termin załatwienia sprawy:  do 3 m-cy
 
Forma załatwienia sprawy: pisemne - zezwolenie wraz z wnioskowana ilością wypisów
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta
ul. Daszyńskiego 1
parter pokój 3
 
Miejsce odbioru dokumentów:
osobiście w Wydziale Gospodarki Gruntami i Handlu
ul.Daszyńskiego 1
 II piętro, pokój 25c
 
Sprawę prowadzi / informacji udziela:
Ewa Jermak- specjalista ds. obrotu nieruchomości i transportu
tel.075 773 30 50 wew.114
 
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity  Dz. U. z 2007r. Nr 125,
  poz. 874 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 
  z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat   za egzaminowanie
  i wydawanie certyfikatu  kompetencji zawodowych   (Dz. U.  z  2007r.  Nr 235, poz.1726)
 
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8.00 – 18.00
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek 7.00 – 15.00
 

 
 

Nazwa dokumentu: Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
Podmiot udostępniający: UMiG w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Jermak
Osoba, która odpowiada za treść: Lucyna Pędrak
Osoba, która wprowadzała dane: Anetta Bednarek
Data wytworzenia informacji: 2009-06-04 14:17:39
Data udostępnienia informacji: 2009-07-24 14:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-24 13:25:13

Wersja do wydruku...

corner   corner