logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XLVI/313/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 28 maja 2009 roku

w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 45, ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. z 2007 roku Dz. U. Nr 14, poz. 89 ze zmianami),
Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala co następuje:

§ 1
Powołuje się w skład Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni następujące osoby :

1) Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia lub osoba przez niego wyznaczona - przewodniczący Rady Społecznej Jerzy Stachyra,
2) Sebastian Małańczuk - członek Rady Społecznej - przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego,
3) Krystyna Dudziak - Piwowarska - członek Rady Społecznej - przedstawiciel wybrany przez Radę Gminy i Miasta w Bogatyni,
4) Ryszard Morawski - członek Rady Społecznej - przedstawiciel wybrany przez Radę Gminy i Miasta w Bogatyni,
5) Elżbieta Niczyporuk - członek Rady Społecznej - przedstawiciel wybrany przez Radę Gminy i Miasta w Bogatyni,
6) Anna Palikowska - członek Rady Społecznej - przedstawiciel wybrany przez Radę Gminy i Miasta w Bogatyni,
7) Paweł Szczotka - członek Rady Społecznej - przedstawiciel wybrany przez Radę Gminy i Miasta w Bogatyni,
8) Piotr Woeltz - członek Rady Społecznej - przedstawiciel wybrany przez Radę Gminy i Miasta w Bogatyni,
9) Tadeusz Okorski - członek Rady Społecznej - przedstawiciel wybrany przez Radę Gminy i Miasta w Bogatyni.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XLVI/313/09
Skrócony opis: Uchwała Nr XLVI/313/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Szczepkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-06-02 09:55:53
Data udostępnienia informacji: 2009-06-02 09:55:53
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-02 09:58:13

Wersja do wydruku...

corner   corner