logo
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


PRAWO LOKALNE > Statut Gminy i Miasta

Uchwała Nr XXIV/206/05

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

z dnia 28 lutego 2005r.

w sprawie Statutu Gminy i Miasta Bogatynia

Na podstawie art. 169 ust. 4 z dnia 2 kwietnia 1997r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz art. 3 ust. 1 i art. 18 ust.2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje:

: Statut Gminy i Miasta Bogatynia
: Tomasz Kuczaj
: 2005-01-28 14:13:54
: 2005-01-28 14:13:54
: 2005-06-07 12:00:32

...

corner   corner