logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Nazwa sprawy:
Przedłużenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym

Opis procedury załatwienia sprawy:
Po upływie okresu, na który zostało wydane zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych, przedsiębiorca może złożyć wniosek o jego przedłużenie.
Zezwolenie przedłuża się na okres  nie dłuższy niż 5 lat.
 
Niezbędny formularz: karta usług
 

Wymagane dokumenty:

  • kserokopia licencji (oryginał do wglądu),
  • kserokopia blankietu zezwolenia,
  • kserokopia aktualnego rozkładu jazdy (opieczętowany przez organ, który wydał zezwolenie),                                                   
  • nowy rozkład jazdy niezmieniony, w stosunku do aktualnie obowiązującego,
  • dowód wniesienia opłaty.

 
Opłaty:
za przedłużenie zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w transporcie drogowym na terenie gminy wynosi:

  • do 1 roku – 100,00zł
  • do 2 lat – 150,00 zł
  • do 3 lat – 200,00 zł
  • do 4 lat – 250,00 zł
  • do 5 lat – 300,00 zł

 Za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę
w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
 
Za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie każdego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 11%  jak za wydanie zezwolenia.
 
Opłatę wnosi się w kasie urzędu lub na bankowy rachunek urzędu   nr 97 8392 0004 3900 2059 2000 0030
przed wydaniem zezwolenia.
 
Termin załatwienia sprawy: do 14 dni
 
Forma załatwienia sprawy:  pisemna (zezwolenie wraz z wnioskowaną liczbą wypisów)
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta
ul. Daszyńskiego 1
parter pokój 3
 
Miejsce odbioru dokumentów:
osobiście w Wydziale Gospodarki Gruntami i Handlu, ul.Daszyńskiego 1
II piętro, pokój 25c
 
Sprawę prowadzi / informacji udziela:
Ewa Jermak- specjalista ds. obrotu nieruchomości i transportu
tel.075 773 30 50 wew.114
 
Podstawa prawna:
-  Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity  Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.),
-  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98,
   poz.1071  z późn.zm.),
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne
   związane z wykonywaniem  przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i  wydawanie certyfikatu  kompetencji
   zawodowych (Dz. U.  z  2007r.  Nr 235, poz.1726).
 
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8.00 – 18.00
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek 7.00 – 15.00
 
 
 

Nazwa dokumentu: Przedłużenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym
Podmiot udostępniający: UMiG w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Jermak
Osoba, która odpowiada za treść: Lucyna Pędrak
Osoba, która wprowadzała dane: Anetta Bednarek
Data wytworzenia informacji: 2009-05-28 12:43:41
Data udostępnienia informacji: 2009-07-29 09:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-29 09:31:47

Wersja do wydruku...

corner   corner