logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Nazwa sprawy:
Wydzierżawienie nieruchomości gruntowych

Opis procedury załatwienia sprawy:
Grunty stanowiące własność gminy Bogatynia wydzierżawiane są na następujące cele:
  • działalność gospodarczą (handel-usługi),
  • umieszczenie reklamy,
  • rozrywkowe (np. cyrk, wesołe miasteczko, itp.),
  • parkingowe na terenie miasta,
  • zagospodarowania na ogródki przydomowe,
  • rekreacyjne,
  • rolne.
Wydzierżawienie gruntu może odbywać się w trybie bezprzetargowym i przetargowym.
Burmistrz Miasta i Gminy bez  zgody Rady Gminy i Miasta w Bogatyni może wydzierżawić nieruchomość na okres
do 3 lat zgodnie z celem jaki jest określony w planie przestrzennego zagospodarowania miasta i gminy.
Zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę tej samej nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą następuje w drodze przetargu , chyba że Rada Gminy i Miasta wyrazi zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia takiej umowy na okres dłuższy niż 3 lata (przedłużenie umowy).
Zawieranie umów dzierżawy na czas oznaczony, dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony odbywa się w drodze przetargu.
Rada Gminy i Miasta może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
W ogłoszeniu o przetargu podaje się czas, miejsce i warunki przetargu.
Ogłoszenie o przetargu wywieszane jest na tablicy ogłoszeń urzędu przy ul. Daszyńskiego1, a także na stronie internetowej urzędu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.
 
Niezbędny formularz: karta usług 
 
Wymagane dokumenty: mapa ewidencyjna z zaznaczeniem terenem mającym  stanowić przedmiot dzierżawy 
z dokładnym określeniem geodezyjnym nieruchomości.
 
Opłaty: bez opłat
Dzierżawca opłaca czynsz, podatek od nieruchomości lub podatek rolny określony w umowie.
 
Termin załatwienia sprawy: do 4 miesięca, oczekiwanie na załatwienie sprawy może wydłużyć się z uwagi na  wymagania określone przepisami prawa) 
 
Forma załatwienia sprawy: umowy dzierżawy
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta
ul. Daszyńskiego 1
parter pokój 3
 
Miejsce odbioru dokumentów:
osobiście w Wydziale Gospodarki Gruntami i Handlu, ul.Daszyńskiego 1
II piętro , pokój nr 25 b lub za pośrednictwem poczty
 
Sprawę prowadzi / informacji udziela:
Maria Aszyjczyk- Inspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami komunalnymi
Ewa Jermak- specjalista ds. obrotu nieruchomości i transportu
tel. 075 77 33 050 wew. 114
 
Teresa Kolenda- Inspektor ds. obrotu gruntami niewolnymi-
tel. 075 77 33 050 wew.149
 
Podstawa prawna:
- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004r.,  Nr 261, poz. 2603
   z późn. zm.)
-  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 64 poz..93 z późn. zm.)
-  Uchwała Nr102/2001 Zarządu Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 10 października 2001 roku w sprawie sposobu ustalenia
   czynszu dzierżawnego za grunty rolne na nieruchomościach stanowiących mienie Gminy Bogatynia.
-  Uchwałą Nr XXVI/196/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 25 kwietnia 2008 roku zmieniającą w części Uchwałę 
   Nr XVII/136/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 8 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek
   czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości.
 
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8.00 – 18.00
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek 7.00 – 15.00
 
 

Nazwa dokumentu: Wydzierżawienie nieruchomości gruntowych
Podmiot udostępniający: UMiG w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Jermak
Osoba, która odpowiada za treść: Anetta Bednarek
Osoba, która wprowadzała dane: Anetta Bednarek
Data wytworzenia informacji: 2009-05-27 12:42:03
Data udostępnienia informacji: 2009-05-27 12:50:23
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-27 13:20:32

Wersja do wydruku...

corner   corner