logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Nazwa sprawy:
Zaświadczenia o posiadaniu własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego

Opis procedury załatwienia sprawy: 
Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym
     potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
Zaświadczenie wydaje się wyłącznie w celu przedłożenia w ZUS i KRUS w sprawie emerytalno-rentowej.
 
Niezbędny formularz: karta usług 
 
Wymagane dokumenty:
do wglądu:
-  orzeczenie o wykonaniu aktu nadania warunków nabycia gospodarstwa rolnego (w przypadku
   uwłaszczeni
a się na gospodarstwie rolnym),
-  akt notarialny (w przypadku własnego gospodarstwa rolnego),
-  umowa dzierżawy (w przypadku dzierżawionego gospodarstwa rolnego).
 
Opłaty: bez opłat
 
Termin załatwienia sprawy: do 7 dni
 
Forma załatwienia sprawy: zaświadczenie
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta
ul. Daszyńskiego 1
parter pokój 3
 
Miejsce odbioru dokumentów:
osobiście w Wydziale Gospodarki Gruntami i Handlu, ul.Daszyńskiego 1, II piętro ,pokój nr 25 b  
lub za pośrednictwem poczty
 
Sprawę prowadzi / informacji udziela:
Teresa Kolenda - Inspektor ds. obrotu gruntami nierolnymi
tel. 075 77 33 050 wew.149
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 1964r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)
 
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8.00 – 18.00
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek 7.00 – 15.00
 
 
 
 

 

 

Nazwa dokumentu: Zaświadczenia o posiadaniu własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego
Podmiot udostępniający: UMiG w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Lucyna Pedrak
Osoba, która odpowiada za treść: Anetta Bednarek
Osoba, która wprowadzała dane: Anetta Bednarek
Data wytworzenia informacji: 2009-05-27 12:09:29
Data udostępnienia informacji: 2009-05-27 12:11:29
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-08 13:05:05

Wersja do wydruku...

corner   corner