logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Nazwa sprawy:
Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej

Opis procedury załatwienia sprawy:
Przedsiębiorca składa wniosek o wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej:
1.osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwo z notarialnym
   potwierdzeniem własnoręczności podpisu wnioskodawcy);
2.drogą pocztową - listem poleconym.
Wniosek  musi być opatrzony odręcznym podpisem przedsiębiorcy, którego własnoręczność poświadczana została przez notariusza
Na wniosku należy:
- zaznaczyć w rubryce 01 pole 5 zawiadomienie o zaprzestaniu działalności
 gospodarczej,
- w odpowiednich polach wpisać: nr wpisu w EDG, PESEL, NIP,
- wypełnić rubrykę nr 23.
Wniosek stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz urzędu skarbowego
 
Niezbędny formularz: EDG-1 wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - zawiadomienie o zaprzestaniu działalności gospodarczej
 
Strony internetowe, na których dostępny jest formularz:
1.    Ministerstwo Gospodarki:
 
2.    Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów:
 
3.    Platforma ePUAP
 
Druk można również pobrać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Handlu
II piętro, pokój 25 b,
 
Opłaty: bez opłat
 
Termin załatwienia sprawy: do 14 dni od daty złożenia wniosku
 
Forma załatwienia sprawy: -decyzja
Od decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Gospodarki Gruntami i Handlu
ul. Daszyńskiego 1
II piętro pokój 25 b
 
Miejsce odbioru dokumentów:
osobiście w Wydziale Gospodarki Gruntami i Handlu, ul.Daszyńskiego 1
II piętro , pokój nr 25 b lub za pośrednictwem poczty
 
Sprawę prowadzi/informacji udziela:
Lucyna Maria Graczyk- inspektor ds. działalności gospodarczej
tel. (075) 77 33 963
 
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999r, Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z  2004r. Nr 173 poz. 1807 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 10 lipca 2008r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych
  ustaw (Dz.U. z 2008r. Nr 141, poz.888)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 71 z późn. zm.)
 
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8.00 – 18.00
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek 7.00 – 15.00
 

Nazwa dokumentu: Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej
Podmiot udostępniający: UMiG w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Jermak
Osoba, która odpowiada za treść: Anetta Bednarek
Osoba, która wprowadzała dane: Anetta Bednarek
Data wytworzenia informacji: 2009-05-25 14:47:04
Data udostępnienia informacji: 2009-05-25 15:47:04
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-29 08:32:33

Wersja do wydruku...

corner   corner