logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Nazwa sprawy:
Zgłoszenie informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej

Opis procedury załatwienia sprawy:
Osoba zainteresowana składa wniosek:
-   osobiście,  przedsiębiorca lub jego pełnomocnik (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwo
     z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu wnioskodawcy),
-   za pośrednictwem poczty - listem poleconym, który musi zostać opatrzony odręcznym podpisem przedsiębiorcy, którego
    własnoręczność poświadczona jest przez notariusza.
Na wniosku  należy :
-  zaznaczyć w rubryce 01 pole 3- wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej,
-  w odpowiednich polach wpisać nr wpisu w EGD, PESEL, NIP,
-  w rubryce 21 wypełnić pole 1,2,3
Informacja o zawieszeniu działalności przesyłana jest do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz urzędu skarbowego.
 
Niezbędny formularz: karta usług
Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1 (wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej)
 
Strony internetowe, na których dostępny jest formularz:
1.    Ministerstwo Gospodarki:
        www.mg.gov.pl/przedsiebiorcy/jedno+okienko.htm
  
2.    Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów:
        www.crd.gov.pl
 
3.    Platforma ePUAP
        www.epuap.gov.pl
 
Druk można również pobrać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Handlu, II piętro, pokój 25 b,
 
Opłaty: bez opłat
 
Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie
 
Forma załatwienia sprawy: informację o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej organ przesyła do ZUS/KRUS, urzędu skarbowego i urzędu statystycznego.
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Gospodarki Gruntami i Handlu
ul. Daszyńskiego 1
II piętro, pokój 25 b
 
Sprawę prowadzi / informacji udziela:
Lucyna Maria Graczyk- inspektor ds. działalności gospodarczej
tel. (075) 77 33 963
 
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999r, Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004r. Nr 173, poz.1807 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 10 lipca  2008r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych
   ustaw (Dz. U. z 2008r. Nr 141, poz. 888)
 
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8.00 – 18.00
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek 7.00 – 15.00
 
 
 
 

Nazwa dokumentu: Zgłoszenie informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej
Podmiot udostępniający: UMiG w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Lucyna Pędrak
Osoba, która odpowiada za treść: Anetta Bednarek
Osoba, która wprowadzała dane: Anetta Bednarek
Data wytworzenia informacji: 2009-05-25 14:39:30
Data udostępnienia informacji: 2009-05-25 15:39:30
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-10 09:25:49

Wersja do wydruku...

corner   corner