logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XLV/299/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie podjęcia działań mających na celu nawiązanie partnerskiej współpracy pomiędzy Bogatynią a rumuńskim miastem Turceni.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Miasta i Gminy Bogatynia zatwierdza „Wspólną deklarację Miast Turceni i Bogatynia” podpisaną w dniu 4 kwietnia 2009 roku przez Burmistrza Miasta Turceni oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.
 

§ 2
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do wykonywania dalszych czynności mających na celu nawiązanie partnerskiej współpracy pomiędzy miastami Turceni i Bogatynia oraz przedstawienia Radzie Gminy i Miasta projektu umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy w/w miastami celem jej ostatecznej akceptacji.
 

§ 3
„Wspólna deklaracja Miast Turceni i Bogatynia” stanowi załącznik do niniejszej uchwały (załącznik Nr 1 w języku polskim, załącznik Nr 2 w języku rumuńskim).
 

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XLV/292/09
Skrócony opis: Uchwała Nr XLV/292/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie podjęcia działań mających na celu nawiązanie partnerskiej współpracy pomiędzy Bogatynią a rumuńsk
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-05-04 14:48:42
Data udostępnienia informacji: 2009-05-04 14:48:42
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-04 14:56:45

Wersja do wydruku...

corner   corner