logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XLV/293/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ w związku z art. 165 oraz 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami/ oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska /tekst jednolity z 2008 roku Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zmianami/ Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 6.320,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota 6.320,00 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 6.320,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
wydatki bieżące kwota 6.320,00 zł

§ 3

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków GFOŚ i GW ogółem o kwotę
23.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków GFOŚ i GW ogółem o kwotę
23.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2009 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych kwota 139.001.293,50 zł
- po stronie wydatków budżetowych kwota 153.096.474,49 zł
- deficyt budżetu kwota 14.095.180,99 zł

przychody budżetowe w wysokości 19.000.000,00 zł
rozchody budżetowe w wysokości 3.576.614,00 zł

- przychody GFOŚ i GW kwota 7.457.000,00 zł
- wydatki GFOŚ i GW kwota 7.457.000,00 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr XLII/275/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 04 marca 2009 rok w sprawie budżetu Gminy na rok 2009.

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

Załączniki do pobrania: 2009-05-04 12:51:55 - uzasadnienie do uchwały (43.45 kB)
2009-05-04 12:56:39 - załącznik nr 1 (27.15 kB)
2009-05-04 12:57:11 - załącznik nr 2 (31.96 kB)

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XLV/293/09
Skrócony opis: Uchwała Nr XLV/293/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2009 rok.
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kapuścińska
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-05-04 12:20:42
Data udostępnienia informacji: 2009-05-04 12:20:42
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-04 12:57:35

Wersja do wydruku...

corner   corner