logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


          Bogatynia, dnia 9.04.2009 r.

IOŚ7624-9/09                                                    

 
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
 
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia          14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm.)
 
zawiadamiam
 
że na wniosek Wielospecjalistycznego
Szpitala SP ZOOZ z siedzibą w Zgorzelcu ul. Lubańska 11-12, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na kompleksowej termomodernizacji budynków (ocieplenie wraz z wymianą kotłów olejowych i instalacji centralnego ogrzewania) Zakładu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Sieniawce Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOOZ w Zgorzelcu.
 
 
      Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
 
      Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul.1-go Maja 29. 
Wykaz dostępny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 1000 do 1500.
 
      Wnioski i uwagi można składać        w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy                ul. Daszyńskiego 1, ustnie do protokołu w Wydziale Ochrony Środowiska  i Gospodarki Komunalnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej: umig@bogatynia.pl w terminie 21 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości czyli
od dnia 17.04. 2009 r. do 11.05.2009r.
 
 Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia            
Andrzej Grzmielewicz  
 

Nazwa dokumentu: OBWIESZCZENIE-wszcęcie postepowania kompleksowa termomodernizacja budynków Zakładu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Sieniawce
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Guźniczak
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Koziński
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Bąk
Data wytworzenia informacji: 2009-04-09 10:30:20
Data udostępnienia informacji: 2009-04-24 12:30:20
Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-24 13:28:00

Wersja do wydruku...

corner   corner