logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XLIV/287/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 31 marca 2009 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości budynkowej o pow. użytkowej 326,02 m2 usytuowanej na działce o nr ewid. 89 AM. 12, obr. II o pow. 764 m2, położonej przy ul. Daszyńskiego nr 35 w Bogatyni, stanowiącej własność Gminy Bogatynia, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie handlu i usług.

2. Szczegółowy wykaz nieruchomości wymienionej w § 1 ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XLIV/287/09
Skrócony opis: Uchwała Nr XLIV/287/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
Osoba, która wytworzyła informację: Lucyna Pędrak
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-04-06 12:59:21
Data udostępnienia informacji: 2009-04-06 12:59:21
Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-06 13:04:20

Wersja do wydruku...

corner   corner