logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Nazwa sprawy:
Udostępnianie informacji publicznej 

Procedura załatwienia sprawy:
W celu uzyskania informacji publicznej nie umieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej należy złożyć wniosek, a następnie, w zależności od rodzaju wnioskowanej informacji publicznej, oczekiwać
na zawiadomienie o :
-  terminie i warunkach  udostępnienia wnioskowanej informacji  publicznej,
-  wysokości opłaty za wytworzenie kopii dokumentów (w zależności od rodzaju  nośnika).

Niezbędny formularz: karta usług  -SP - V / 1 / 3

Wymagane dokumenty: brak

 Wysokość opłaty:  brak
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie podlega opłacie skarbowej. 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni zastrzega sobie prawo pobrania opłaty za sporządzenie kopii  żądanych dokumentów,
zgodnie z cennikiem opłat za wytworzenie kopii dokumentów urzędowych w urzędzie.

Sposób wniesienia opłaty:
Opłatę za wytworzenie kopii dokumentów urzędowych  uiścić  można  w kasie urzędu   lub na bankowy rachunek urzędu  
55 8392 0004 3900 2059 2000 0010

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia  złożenia wniosku. 
Informacja wymagająca przetworzenia może być udostępniona w terminie nie dłuższym
niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Forma załatwienia sprawy: na żądanym nośniku

Miejsce złożenia wniosku:  Biuro Obsługi Interesanta pok. nr 3
Urząd Miasta i Gminy
59-920 Bogatynia
ul.Daszyńskiego 1

Miejsce  odebrania dokumentów:  drogą pocztową

Sprawę prowadzi: właściwa merytorycznie komórka organizacyjna urzędu

Informacji udziela:  Alicja Lipko – podinspektor ds. administracyjnych  tel. 075 77 32 368
Wydział Organizacyjno – Prawny, I piętro  pok. 14
Urząd Miast i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112,
  poz. 1198);
- Zarządzenie Burmistrza Nr 33 /09 z dnia 10 marca 2009 roku  w sprawie ustalenia opłat zasad
  oraz wysokości opłat za udostępnianie kopii dokumentów wynikających z zadań publicznych.

Godzina pracy urzędu:
poniedziałek  8.00 - 18.00
wtorek- czwartek 7.30 - 15.30
piątek   7.00 - 15.00

Nazwa dokumentu: Udostępnianie informacji publicznej
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Anetta Bednarek
Osoba, która odpowiada za treść: Daniel Fryc
Osoba, która wprowadzała dane: Anetta Bednarek
Data wytworzenia informacji: 2009-03-27 11:07:18
Data udostępnienia informacji: 2009-03-27 11:07:18
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-27 11:10:29

Wersja do wydruku...

corner   corner