logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XLIII/282/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 17 marca 2009 roku

 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia przez Gminę Bogatynia nieruchomości w zamian za podwyższenie udziałów w Gminnym Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp. z o.o.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” i „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ w związku z § 1 lit „d” uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia udziałów i akcji przez Zarząd Gminy i Miasta w Bogatyni do spółek /Dz. Urz. Woj. Dol. z 2002 roku, Nr 4 poz. 100/ Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala co, następuje:

§ 1

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni do przekazania aportem dla Gminnego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o. o. nieruchomości:
- działki nr 4/8 AM 9 obr. II o powierzchni 8257 m2 i objęcia przez Gminę i Miasto Bogatynia podwyższonych udziałów w spółce Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XLIII/282/09
Skrócony opis: Uchwała Nr XLIII/282/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia przez Gminę Bogatynia nieruchomości w zamian za podwyższenie udz
Osoba, która wytworzyła informację: Lucyna Pędrak
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-03-24 12:06:39
Data udostępnienia informacji: 2009-03-24 12:06:39
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-24 12:08:38

Wersja do wydruku...

corner   corner