logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Nazwa sprawy:
Zajęcie pasa ruchu drogowego  w pasie drogi gminnej w celu prowadzenia robót.

Opis procedury:
Aby uzyskać zezwolenie  na zajęcie pasa ruchu drogowego w celu prowadzenia robót należy wypełnić wniosek, dołączyć  dokumenty i postępować zgodnie z n/w wymaganiami.

Niezbędny formularz: wniosek IPR –III /1 /3

Wymagane dokumenty:
a) plan sytuacyjny w skali ( 1:500) z zakreślonym kolorem czerwonym obrysem zajętej powierzchni pasa drogowego i          podaniem wymiarów ( powierzchni w (m²),
b) projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez:
- policję,
- pracownika Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji,
c) informacje o sposobie zabezpieczenia robót,
d) szczegółowy harmonogram robót ( rodzaj prowadzonych robót, data rozpoczęcia i zakończenia robót,  czas prowadzenia robót),
e) uzgodnienia dokumentacji – do wglądu,
f) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu robót do Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu (lub kopia decyzji, zgłoszenia),
g) kopia wydanego postanowienia burmistrza zezwalającego na umieszczenie (lokalizację) – urządzenia-obiektu, w pasie drogowym,
h) dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty:
Wysokość opłat za wydanie decyzji na zajęcie pasa ruchu drogowego określa Uchwała Nr XX/183/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 17 listopada 2004r. w pasie drogowym, które należy uiścić w kasie urzędu w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1 lub na  bankowy rachunek  urzędu 97 8392 0004 3900 2059 2000 0030.

Termin załatwienia sprawy:
do 1 miesiąca, sprawy szczególnie skomplikowane do 2 miesięcy.

Forma załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji, od której służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. Daszyńskiego 1, (Biuro Obsługi Interesanta, pok. nr 3) lub Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. 1-go Maja29,(Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji), złożenie wniosku może nastąpić także za pośrednictwem poczty lub osobiście.

Miejsce odebrania dokumentów:
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji), 1-go Maja 29, 59-920 Bogatynia lub za pośrednictwem poczty.
   
Sprawę prowadzi/informacji udziela:
Józef Kacperek, pok. nr 4, tel. (075) 77-39-480, wew. 26

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115).

Nazwa dokumentu: Zajęcia pasa ruchu drogowego drogi gminnej w celu przeprowadzenia robót
Osoba, która wytworzyła informację: Violetta Niementowska
Osoba, która odpowiada za treść: Czesław Brożyna
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2009-03-05 13:23:21
Data udostępnienia informacji: 2009-03-05 13:23:21
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-05 13:35:45

Wersja do wydruku...

corner   corner