logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
minus Spółki z o.o.
   plus Gminny Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o. o.
   minus Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
      minus Status prawny
      minus Organizacja
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      minus Struktura organizacyjna
      minus Struktura własnościowa
      minus Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
      minus Rejestry i ewidencje prowadzone w Spółce
      minus Dochody i straty
      minus Redakcja biuletynu
      minus Zamówienia publiczne
   plus Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
A A A


1. Zysk

Rok obrotowy od 01.01.2007r. do 31.12.2007r Spółka zamknęła zyskiem w wysokosci netto 174.001,41zł.

Sprawozdanie finansowe za rok 2007 zostało złożone 23.06.2008r w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy w skład,  którego wchodziły nastepujące dokumenty:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, sprawozdanie z działalności, bilans, rachunek zysków i strat, opinię biegłego rewidenta, uchwały organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i podział wypracowanego zysku

Nazwa dokumentu: Dochody i straty
Podmiot udostępniający: Gminne Przedsiębiostwo Oczyszcania Sp. z o.o.
Osoba, która wytworzyła informację: Lucyna Lewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Lucyna Lewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Lucyna Lewicz
Data wytworzenia informacji: 2009-02-26 12:01:25
Data udostępnienia informacji: 2009-02-26 12:01:25
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-26 12:35:05

Wersja do wydruku...

corner   corner