logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała XXXI/223/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 16 października 2008 roku


w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z gminnego zasobu nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2004 roku, Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości zabudowanej na podstawie zezwolenia na budowę, stanowiącej mienie gminy Bogatynia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości, tj. Pani Heleny KULAK, zam. Bogatynia ul. Wyczółkowskiego nr 48 D/8.

2. Przedmiotem zbycia jest nieruchomość o nr ewid. działek 1/182 i 1/183 AM 1 obr. I o ogólnej pow. 370 m2, położona przy ul. Chełmońskiego nr 1 w Bogatyni z przeznaczeniem na cele użytkowe.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

Załączniki do pobrania: 2008-10-23 11:43:07 - załącznik do uchwały (14.26 kB)

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXXI/223/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 października 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z gminnego zasobu nieruchomoś
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-10-23 11:28:05
Data udostępnienia informacji: 2008-10-23 11:28:05
Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-23 11:43:07

Wersja do wydruku...

corner   corner