logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XXXI/222/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 16 października 2008 roku


w sprawie nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa na rzecz Gminy Bogatynia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn. z 2007 roku, Dz. U. Nr 231, poz. 1700), Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1
Nabyć od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa na rzecz Gminy Bogatynia nieruchomości stanowiące działki o nr ewidencyjnym:
- 3/1, 3/2, 3/6 AM 14 obr. III Bogatynia o łącznej powierzchni 1.0687 ha,
- 1/14 AM 1 obr. I Bogatynia o powierzchni 0,0371 ha,
- 138/2, 138/3, 138/7 AM 1 obr. Jasna Góra o łącznej powierzchni 2.0286 ha.

§ 2
Nieruchomości opisane w § 1 uchwały służyć będą do realizacji zadań własnych Gminy jako drogi.

§ 3
Środki pieniężne na cele, o których mowa w § 2 uchwały znajdują pokrycie w budżecie gminy.

§ 4
Przekazanie nieruchomości nastąpi w drodze umowy na warunkach i zasadach określonych przepisami prawa.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXXI/222/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 października 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa na rzecz Gminy Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-10-23 11:22:41
Data udostępnienia informacji: 2008-10-23 11:22:41
Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-23 11:25:22

Wersja do wydruku...

corner   corner