logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XXVII/202/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 3 czerwca 2008 rokuw sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Bogatynia na lata 2008 – 2011”.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, w związku z art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm./ Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:§ 1

Przyjmuje się „Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Bogatynia na lata 2008 – 2011” stanowiący załącznik do uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
Załączniki do pobrania: 2008-06-06 09:54:56 - załącznik do uchwały (409.50 kB)

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXVII/202/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Bogatynia na lata 2008 – 2011”
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-06-05 12:11:19
Data udostępnienia informacji: 2008-06-05 12:11:19
Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-06 09:54:56

Wersja do wydruku...

corner   corner