logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XXVII/200/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 3 czerwca 2008 roku

w sprawie realizacji w drodze porozumienia z Samorządem Powiatu Zgorzeleckiego zadania pn: „Przebudowa ulic: Dworskiej, Turowskiej i Armii Czerwonej w ciągu drogi powiatowej Nr 2361 D na terenie gminy Bogatynia”.

Na podstawie art. 10 ust 1 i art. 18 ust 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm./ oraz art. 167 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zm./ Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do realizacji wspólnie z Samorządem Powiatu Zgorzeleckiego zadania pn: „Przebudowa ulic: Dworskiej, Turowskiej i Armii Czerwonej w ciągu drogi powiatowej Nr 2361 D na terenie gminy Bogatynia”.

§ 2

Zadanie o którym mowa w § 1 będzie realizowane w latach 2008 - 2010 z nakładami finansowymi gminy Bogatynia ogółem w wysokości 2.080.000,00 zł z tego:
nakłady w 2008 roku w kwocie 80.000,00 zł
nakłady w 2009 roku w kwocie 1.000.000,00 zł
nakłady w 2010 roku w kwocie 1.000.000,00 zł

§ 3

Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w porozumieniu pomiędzy Samorządem Powiatu Zgorzeleckiego a Gminą Bogatynia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXVII/200/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie realizacji w drodze porozumienia z Samorządem Powiatu Zgorzeleckiego zadania pn: „Przebudowa ulic: Dwors
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-06-05 12:00:36
Data udostępnienia informacji: 2008-06-05 12:00:36
Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-05 12:08:41

Wersja do wydruku...

corner   corner