logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XXVII/199/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 3 czerwca 2008 roku


w sprawie zmian w składzie komisji Rady Gminy i Miasta


Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z § 54 ust. 2 Uchwały Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie Statutu Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 lutego 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2005 roku Nr 58, poz. 1259) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:§ 1. Przyjmuje się rezygnację radnego Andrzeja Lipko z członkostwa w Komisji ds. Obywatelskich i Praworządności Rady Gminy i Miasta Bogatynia.§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXVII/199/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-06-05 11:45:33
Data udostępnienia informacji: 2008-06-05 11:45:33
Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-05 11:56:47

Wersja do wydruku...

corner   corner