logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XXVII/197/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 3 czerwca 2008 roku


w sprawie zatwierdzenia „Gminnego programu zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji ruchowej i turystyki” na 2008 rok


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) w związku z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tekst jedn. z 2007 roku, Dz. U. Nr 226, poz. 1675 ze zmianami), Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1

Uchwala się „Gminny program zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji ruchowej i turystyki” na 2008 rok, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

Załączniki do pobrania: 2008-06-05 11:36:58 - załącznik do uchwały (101.47 kB)

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXVII/197/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia „Gminnego programu zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji ruchowej i turysty
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-06-05 11:28:16
Data udostępnienia informacji: 2008-06-05 11:28:16
Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-05 11:36:58

Wersja do wydruku...

corner   corner