logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XXVI/193/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 25 kwietnia 2008 roku


w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum nr 2 wchodzącemu w skład Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z § 1 ust. 4 ramowego statutu publicznego gimnazjum, stanowiącego załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2001 roku, Nr 61, poz. 624 z późn. zm. ) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1

Nadaje się Publicznemu Gimnazjum nr 2 wchodzącemu w skład Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi imię Janusza Korczaka.


§ 2

Z dniem nadania imienia Publicznemu Gimnazjum nr 2 będzie ono nosić nazwę: Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 października 2008 roku.


Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXVI/193/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum nr 2 wchodzącemu w skład Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjn
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-05-05 13:52:54
Data udostępnienia informacji: 2008-05-05 13:52:54
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-05 13:54:43

Wersja do wydruku...

corner   corner