logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XXVI/190/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 25 kwietnia 2008 roku


w sprawie zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku, Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zawarcie umów dzierżawy na okres 3-ech lat na działki o nr ewidencyjnych jak na załączonym wykazie z przeznaczeniem na cele rolne.
2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
3. Szczegółowy wykaz nieruchomości wraz z oznaczeniem na mapie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Przekazanie nieruchomości, o których mowa wyżej nastąpi w drodze protokołu zdawczo - odbiorczego na warunkach i zasadach określonych w umowie.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
Załączniki do pobrania: 2008-04-29 11:46:30 - załączniki mapowe (2.00 MB)
2008-04-29 11:50:21 - załącznik nr 1 do uchwały (112.50 kB)

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXVI/190/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-04-29 11:18:35
Data udostępnienia informacji: 2008-04-29 11:18:35
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-29 11:50:21

Wersja do wydruku...

corner   corner