logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XXIV/186/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 31 marca 2008 roku


w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji problemowych Rady na 2008 rok


Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 57 ust. 3 Uchwały Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2005 roku, Nr 58, poz. 1259),
Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:§ 1

Zatwierdza się plany pracy komisji problemowych Rady na rok 2008, stanowiące załączniki od nr 1 do 6 do uchwały.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka


Załączniki do pobrania: 2008-04-09 12:20:01 - załączniki od 1 do 6 (90.40 kB)

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXIV/186/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji problemowych Rady na 2008 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-04-09 12:16:20
Data udostępnienia informacji: 2008-04-09 12:16:20
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-09 12:20:01

Wersja do wydruku...

corner   corner