logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XXIV/180/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 31 marca 2008 roku


w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. / Rada Gminy i Miasta Bogatynia, uchwala co następuje:§ 1

Rada Gminy i Miasta Bogatynia wyraża zgodę na nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Bogatyni, oznaczonych jako działki o nr ewidencyjnych - 9/1, 9/2, 11/1, 11/2 /AM 5 obr. II/ o łącznej pow. 7989 m2, stanowiących własność Pana Stanisława Wawrzusiaka.

§ 2

Nieruchomości te służyć będą do realizacji zadań własnych Gminy.
Przekazanie nastąpi w drodze umowy na warunkach i zasadach określonych przepisami prawa.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka


Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXIV/180/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-04-09 11:32:27
Data udostępnienia informacji: 2008-04-09 11:32:27
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-09 11:34:59

Wersja do wydruku...

corner   corner