logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XXII/170/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 3 marca 2008 roku


w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Wieruszowskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieruszowie


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 36 i art. 43 ust. 1-3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 roku Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:§ 1. Rada Gminy i Miasta Bogatynia pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Powiatu Wieruszowskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieruszowie.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł SzczotkaNazwa dokumentu: Uchwała Nr XXII/170/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Wieruszowskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zak
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-03-13 10:04:18
Data udostępnienia informacji: 2008-03-13 10:04:18
Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-13 10:08:01

Wersja do wydruku...

corner   corner