logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


PUNKT USŁG OPIEKUŃCZYCH

Bogatynia
ul. Daszyńskiego 29
tel. 0757732212
pok. nr. 15

Kierownik PUO
Ewa Sotomska


Jak stanowi art. 50 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r
  1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby, lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
  2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie która wymaga pomocy innych osób ,a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący współmałżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
  3. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
  4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Punkt Usług Opiekuńczych przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Bogatyni rozpoczął swą działalność w styczniu 1993r. Realizuje on zadania własne gminy w postaci usług opiekuńczych wykonywanych w środowisku podopiecznego.

Pomocą usługową obejmuje podopiecznych z terenu Gminy i Miasta Bogatynia.

Zakres wykonywanych czynności usługowych jest uzależniony od stany zdrowia podopiecznego, warunków w jakich obecnie się znajduje oraz od aktywności rodziny. Usługami specjalistycznymi objęci są podopieczni o trwałym kalectwie, diagnozowani przez lekarzy specjalistów. Usługi rehabilitacyjne zaś wykonywane są na zlecenie lekarzy prowadzących.

Pełna odpłatność za 1 godzinę usług wynosi 13.64zł, zwolnienie z całości lub części ponoszonej odpłatności warunkowana jest dochodem podopiecznego, jego wiekiem oraz stanem zdrowia.

PUO realizuje także zapotrzebowanie w kule, wózki inwalidzkie i inny sprzęt ortopedyczny. Wykonuje również szereg konsultacji specjalistycznych oraz w chwili radykalnego pogorszenia stanu zdrowia u podopiecznych, którzy nie posiadają rodziny wykonuje czynności opiekuńcze w domu klienta.


Struktura zatrudnienia :

  • 24 opiekunki domowe
  • 1 pielęgniarka
  • 1 fizjoterapeuta
  • 1 pracownik administracyjny

Nazwa dokumentu: Punkt Usług Opiekuńczych
Podmiot udostępniający: Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację: Jarosław Dziadosz
Osoba, która odpowiada za treść: Edward Rak
Osoba, która wprowadzała dane: Jarosław Dziadosz
Data wytworzenia informacji: 2007-08-13 08:56:20
Data udostępnienia informacji: 2007-08-13 08:56:20
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-14 11:53:50

Wersja do wydruku...

corner   corner