logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
minus Spółki akcyjne
   plus Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia
   minus Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
      minus Status prawny
      minus Organizacja
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      minus Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
      minus Struktura własnościowa
      minus Majątek
      minus Przyjmowanie i załatwianie spraw
      minus Rejestry, ewidencje i archiwa danych
      minus Kontrole
      minus Dochody i straty
      minus Informacje nieudostępnione w biuletynie
      minus Redakcja biuletynu
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Rok obrotowy 2005 Spółka zamknęła zyskiem w kwocie 139.171,06 zł. (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych i sześć groszy), który został przeznaczony na:

 • Odpis na kapitał zapasowy w wysokości 13.917,11 zł. (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych i jedenaście groszy).
 • Pokrycie straty z roku 2004 w wysokości 125.253,95 zł. (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy).

Rok obrotowy 2006 Spółka zamknęła zyskiem w kwocie 179.896,74 zł. (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt cztery grosze), który został przeznaczony na:

 • Odpis na kapitał zapasowy w wysokości 17.989,67 zł. (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt siedem groszy).
 • Pokrycie straty z roku 2004 w wysokości 161.907,07 zł. ( słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedem złotych i siedem groszy).

Rok obrotowy 2007 Spółka zamknęła stratą w wysokości 738.607,35 zł. (słownie: siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset siedem złotych i trzydzieści pięć groszy). Sposób pokrycia straty:

 • Stratę z roku 2004 w wysokości 239.543,74 zł. (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote i siedemdziesiąt cztery grosze), pokryto Kapitałem zapasowym
 • Część straty z 2007 roku w wysokości 278.607,35 zł. (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedem złotych i trzydzieści pięć groszy), pokryto Kapitałem zapasowym
 • Pozostała strata z 2007 roku w wysokości 460.000 zł. (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), pokryta zostanie z zysków przyszłych lat.

Rok obrotowy 2008 Spółka zamknęła stratą w wysokości 724.975,63 zł. (słownie: siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt trzy grosze), która pokryta zostanie z zysków przyszłych pięciu lat.


Rok obrotowy 2009 Spółka zamknęła stratą w wysokości 522.517,56 zł. (słownie: pięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemnaście złotych i pięćdziesiąt sześć groszy), która pokryta zostanie z zysków przyszłych lat.


Rok obrotowy 2010 Spółka zamknęła zyskiem w kwocie 504.489,45 zł. (słownie: pięćset cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści pięć groszy), który został przeznaczony na:

 • Odpis na kapitał zapasowy w wysokości 50.448,94 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze).
 • Pokrycie straty z roku 2007 w wysokości 454.040,51 zł. (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści złotych i pięćdziesiąt jeden groszy).

Rok obrotowy 2011 Spółka zamknęła stratą w wysokości 747.465,81 zł. (słownie: siedemset czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt jeden groszy). Sposób pokrycia straty: 

 • Stratę z roku 2007 w wysokości 5.959,49 zł. (słownie: pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści dziewięć groszy), pokryto Kapitałem zapasowym
 • Strata z 2011 roku w wysokości 747.465,81 zł. (słownie: siedemset czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt jeden groszy), pokryta zostanie z zysków przyszłych lat.

Rok obrotowy 2012 Spółka zamknęła stratą w wysokości 1.140.478,80 zł. (słownie: jeden milion sto czterdzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt groszy). Sposób pokrycia straty:

 • 203.850,44 zł. (słownie: dwieście trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych i czterdzieści cztery grosze) z kapitału zapasowego,
 • 936.628,36 zł. (słownie: dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych i trzydzieści sześć groszy) z zysków przyszłych lat. 

Rok obrotowy 2013 Spółka zamknęła stratą w wysokości 136.718,68 zł. (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy siedemset osiemnaście złotych i sześćdziesiąt osiem groszy), która pokryta zostanie z zysków przyszłych lat.


Rok obrotowy 2014 Spółka zamknęła stratą w wysokości 965.241,17 zł. (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych i siedemnaście groszy), która pokryta zostanie z zysków przyszłych lat.


Rok obrotowy 2015 Spółka zamknęła stratą w wysokości 826.467,84 zł. (słownie: osiemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt cztery grosze), która pokryta zostanie z zysków przyszłych lat.

Nazwa dokumentu: Dochody i straty
Podmiot udostępniający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
Osoba, która wytworzyła informację: Józefa Wójcik
Osoba, która odpowiada za treść: Janusz Adamski
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Nowatkowska
Data wytworzenia informacji: 2016-05-20 11:31:00
Data udostępnienia informacji: 2016-05-24 12:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-24 09:56:44

Wersja do wydruku...

corner   corner