logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
minus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
   minus Status prawny
   minus Organizacja
   minus Przedmiot działalności i kompetencje
   minus Struktura organizacyjna
   minus Struktura własnościowa
   minus Majątek
   minus Załatwianie spraw
   minus Aktualne oferty pracy
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzanie SP ZOZ-em:

SP ZOZ-em kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.

Dyrektor - mgr Paweł Juszyński
Bogatynia, ul. Wyczółkowskiego 15
Tel: (075) 77 39 321

Do Dyrektora Zespołu w szczególności należy:

  1. Tworzenie warunków organizacyjnych zapewniających uzyskiwanie optymalnych efektów wykonywania działalności;
  2. Wytyczanie głównych kierunków rozwoju działalności Zespołu;
  3. Planowanie i nadzorowanie działalności Zespołu;
  4. Ustalanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie Zespołu;
  5. Dobór i właściwe wykorzystywanie kadr;
  6. Kontrolę i ocenę pracy komórek organizacyjnych oraz ich kierowników;
  7. Wykonywanie czynności związanych z zatrudnianiem, zwalnianiem, nagradzaniem pracowników Zespołu;
  8. Nadzór nad pozyskaniem funduszy oraz projektów ministerialnych, Unii Europejskiej;
  9. Nadzór nad opracowywaniem planów i programów w zakresie remontów, inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz nadzorowanie ich realizacji;
  10. Ustanawianie pełnomocników Dyrektora;
  11. Współdziałanie z organizacjami związków zawodowych działających w Zespole i innymi organizacjami zawodowymi pracowników;
  12. Koordynacja funkcjonowania i współpracy wszystkich komórek organizacyjnych Zespołu;
  13. Wykonywanie innych czynności związanych z zarządzaniem i kierowaniem Zespołem wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
  14. Zapewnianie pracownikom właściwych warunków pracy i warunków socjalnobytowych;
  15. Nadzór nad właściwą gospodarką mieniem i środkami finansowymi;
  16. Zabezpieczanie spraw objętych tajemnicą państwową i służbową.

Dyrektor kieruje SP ZOZ-em przy pomocy:

 1. z-cy Dyrektora ds. lecznictwa

  dr n. med. Mariusz Kaus

  1. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa kieruje i nadzoruje bezpośrednio działalnością medyczną Zespołu i podejmuje decyzje w sprawach wchodzących w zakres działania podległego mu pionu.
 2. Głównego księgowego

  Grażyna Winiarska

  1. Główny Księgowy Zespołu kieruje i nadzoruje bezpośrednio działalnością Zespołu w zakresie spraw księgowych, ekonomicznych i finansowych, i podejmuje decyzje w sprawach wchodzących w zakres działania podległego mu pionu.
 3. Pielęgniarki Naczelnej

  Izabela Marciniak

  1. Naczelna Pielęgniarka organizuje i nadzoruje opiekę pielęgniarską, pracę personelu pielęgniarsko — położniczego, personelu pomocniczego oraz współdziała w zakresie tej opieki ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Zespołu oraz podejmuje decyzje w sprawach wchodzących w zakres działania podległego jej pionu.
 4. kierowników jednostek organizacyjnych.

  Główny księgowy i kierownicy jednostek organizacyjnych działają w granicach pełnomocnictw udzielonych im przez Dyrektora SP ZOZ-u.

 5. Rada Społeczna SP ZOZ-u:

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora.

Załączniki do pobrania: 2024-02-13 12:14:52 - Schemat organizacyjny SP ZOZ w Bogatyni (689.44 kB)

Ilość odwiedzin: 23177
Nazwa dokumentu: Struktura organizacyjna
Osoba, która wytworzyła informację: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Osoba, która odpowiada za treść: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Osoba, która wprowadzała dane: Bartłomiej Dziak
Data wytworzenia informacji: 2005-02-01 09:05:13
Data udostępnienia informacji: 2005-02-01 09:05:13
Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-13 12:14:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner