logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
minus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
   minus Status prawny
   minus Organizacja
   minus Przedmiot działalności i kompetencje
   minus Struktura organizacyjna
   minus Struktura własnościowa
   minus Majątek
   minus Załatwianie spraw
   minus Aktualne oferty pracy
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Przedmiot działalności i kompetencje:

Celem Zespołu jest udzielanie ludności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz realizacja innych działań medycznych, wynikających z procesu leczenia lub odrębnych przepisów regulujących zasady wykonywania świadczeń, w szczególności związanych z:
1) badaniem i poradą lekarską;
2) leczeniem;
3) rehabilitacją leczniczą;
4) opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, połogiem oraz noworodkiem;
5) opieką nad zdrowym dzieckiem;
6) badaniem diagnostycznym;
7) pielęgnacją chorych;
8) pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi;
9) orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia;
10) badaniem i terapią psychologiczną;
11) zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób przez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne;
12) profilaktyką i rehabilitacją społeczną i zawodową;
13) pomocą doraźną w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia;
14) udzielaniem świadczeń z zakresu medycyny i higieny szkolnej;
15) świadczeniami zdrowotnymi pielęgniarek środowiskowych i położnych;
16) świadczeniem stomatologicznym;
17) czynnościami z zakresu zaopatrzenia pacjentów w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
18) świadczeniami z zakresu medycyny pracy;
19) świadczeniem z zakresu transportu medycznego;
20) realizowaniem programów profilaktyki zdrowotnej oraz prowadzeniem działalności oświatowej z zakresu ochrony i promocji zdrowia;
21) działaniami z zakresu obrony cywilnej;
22) świadczeniami z zakresu opiekuńczo-leczniczego.

 

 Do zadań Zespołu należy zapewnienie opieki i świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1) podstawowej opieki medycznej;
2) ambulatoryjnej specjalistycznej opieki medycznej;
3) hospitalizacji osób potrzebujących całodobowych lub całodziennych świadczeń specjalistycznych m.in. w dziedzinach:
a) chorób wewnętrznych,
b) pediatrii,
c) neonatologii,
d) ginekologii,
e) położnictwa i noworodków,
f) chirurgii ogólnej,
g) chirurgii urazowo-ortopedycznej,
h) anestezjologii;
4) świadczeń opiekuńczo-leczniczych;
5) świadczeń z zakresu transportu sanitarnego;
6) świadczeń z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej;
7) świadczeń z zakresu pielęgniarskiej opieki w środowisku nauczania i wychowania;
8) świadczeń z zakresu fizjoterapii;
9) działań określonych w odpowiednich planach przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa.

Ilość odwiedzin: 18025
Nazwa dokumentu: Przedmiot działalności i kompetencje
Osoba, która wytworzyła informację: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Osoba, która odpowiada za treść: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Osoba, która wprowadzała dane: Bartłomiej Dziak
Data wytworzenia informacji: 2005-02-01 09:04:07
Data udostępnienia informacji: 2005-02-01 09:04:07
Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-13 12:47:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner