logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
minus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
   minus Status prawny
   minus Organizacja
   minus Przedmiot działalności i kompetencje
   minus Struktura organizacyjna
   minus Struktura własnościowa
   minus Majątek
   minus Załatwianie spraw
   minus Archiwa danych
   plus Aktualne oferty pracy
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Przedmiot działalności i kompetencje:

Celem Zespołu są działania służące zachowaniu, ratowania, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących ich wykonanie w szczególności związane z :

 1. badaniem i poradą lekarską,
 2. leczeniem,
 3. badaniem i terapią psychologiczną,
 4. rehabilitacją leczniczą,
 5. opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem,
 6. opieką nad zdrowym dzieckiem,
 7. badaniem diagnostycznym, w tym analityką medyczną,
 8. pielęgnacją chorych,
 9. orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia,
 10. szczepieniami ochronnymi i innymi działaniami profilaktyczno - leczniczymi zapobiegające powstawaniu urazów i chorób,
 11. udzielanie świadczeń z zakresu medycyny i higieny szkolnej,
 12. świadczeniami zdrowotnymi pielęgniarek środowiskowych i położnych,
 13. świadczeniami medycznymi stomatologicznymi,
 14. czynnościami z zakresu zaopatrzenia pacjentów w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 15. świadczeniami z zakresu medycyny pracy,
 16. świadczeniami z zakresu transportu medycznego,
 17. apteka ogólnodastępna,
 18. świadczenia opiekuńczo - lecznicze

Zadaniem Zespołu jest:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej specjalistycznej i stacjonarnej.
 2. Udzielanie świadczeń w zakresie specjalistycznej opieki ambulatoryjnej:
  1. ginekologii i położnictwa,
  2. stomatologii,
  3. rehabilitacji,
  4. chirurgii urazowo - ortopedycznej,
  5. poradni okulistycznej, (Uchwała Nr XXX/246/2000)
  6. poradni laryngologicznej, (Uchwała Nr XXX/246/2000)
  7. poradni alergologicznej, (Uchwała Nr XXX/246/2000)
  8. poradni chirurgii ogólnej, (Uchwała Nr XXXV/276/2001)
  9. poradni psychiatrycznej, (Uchwała Nr XXXV/276/2001)
  10. poradnia dermatologiczna, (Uchwała Nr XI/88/03)
  11. domowa terapia tlenem, (Uchwała Nr XI/88/03)
  12. poradnia kardiologiczna, (Uchwała Nr XII/94/03)
  13. poradnia onkologiczna. (Uchwała Nr XI/88/03)
  14. poradnia chirurgii naczyniowej
  15. poradnia urologiczna
 3. Udzielanie świadczeń w zakresie opieki stacjonarnej:
  1. chorób wewnętrznych,
  2. pediatrii
  3. ginekologii,
  4. położnictwa i noworodków,
  5. świadczeń opiekuńczo - pielęgnacyjnych,
  6. chorób przewlekłych,
  7. chirurgii ogólnej,
  8. chirurgii urazowo - ortopedycznej,
  9. chemioterapii,
  10. oddziału intensywnej terapii, (Uchwała XXVII/213/2000)
  11. izby przyjęć, (Uchwała Nr XXVII/213/2000)
  12. anestezjologii, (Uchwała Nr XXIX/232/2000)
  13. psychiatrycznej ogólnej, (Uchwała Nr XXIX/232/2000)
  14. detoksykacji dla uzależnionych od alkoholu, (Uchwała Nr XXIX/232/2000)
  15. terapii uzależnionych od alkoholu, (Uchwała Nr XXIX/232/2000)
  16. detoksykacji dla uzależnionych od leków, (Uchwała Nr XXIX/232/2000)
  17. rehabilitacji,
  18. opiekuńczo - leczniczych, (Uchwała Nr XI/88/03)
  19. oddział dermatologiczny, (Uchwała Nr XI/88/03)
  20. oddział onkologiczny. (Uchwała Nr XII/94/03)
  21. oddział wczesnej rehabilitacji kardiologicznej
  22. oddział urologii
 4. Udzielanie świadczeń z zakresu transportu medycznego.

Ilość odwiedzin: 16831
Osoba, która wytworzyła informację: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Osoba, która odpowiada za treść: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Osoba, która wprowadzała dane: Łukasz Terpiłowski
Data wytworzenia informacji: 2005-02-01 09:04:07
Data udostępnienia informacji: 2005-02-01 09:04:07
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-29 09:55:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner