logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   minus Szkoły
      plus Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni
      plus SP nr 1 w Bogatyni
      minus SP w Opolnie Zdroju im.Polskiego Czerwonego Krzyża
         plus Status prawny
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Struktura organizacyjna
         minus Struktura własnościowa
         minus Tryb działania
         minus Majątek
         minus Załatwianie spraw
         minus Archiwa danych
         minus Zarządzenia dyrektora szkoły
         minus Sprawozdanie finansowe
         minus Ogłoszenia
      plus Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni
      plus Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni
      plus Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Porajowie
      plus Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie
   plus Przedszkola
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


 Przedmiot działalności i kompetencje określa art. 7 ust.1-2 ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz statut jednostki.Szkoła: zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

STATUT JEDNOSTKI: Szkoła realizuje zadania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne uwzględniając podstawy programowe przedmiotów ogólnokształcących. (Dz. U. z 1999r. Nr 14) Wychowanie na wszystkich etapach edukacji szkolnej i we wszystkich obszarach działania szkoły jest nierozłącznie związane z kształceniem. Obejmuje przygotowanie do życia rodzinnego i społecznego. Prowadzone jest we współpracy z rodziną oraz środowiskiem lokalnym. Szkoła kształtuje umiejętność rzetelnej pracy i współdziałania w grupie; uczy samorządności i zachęca do rozwijania zainteresowań oraz umożliwia działanie w organizacjach młodzieżowych; wyrównuje szansę uczniów i prowadzi profilaktykę społeczną. Cele wychowania uwzględnione są w spójnym szkolnym programie wychowawczym pt.: "Na ścieżkach zdrowia" i zgodnie z nim realizowane przez wszystkich nauczycieli. Szkoła umożliwia: zdobycie wykształcenia, rozwój umiejętności porozumiewania się w mowie i piśmie, poznawanie i rozumienie świata, ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, rozumienie siebie, innych ludzi i ich poglądów, poszukiwanie duchowych wartości życia oraz kształtowanie i ocenę własnej wartości, rozwijanie potrzeby samodoskonalenia się, przygotowanie do odpowiedzialnego współtworzenia świata i odnajdywania w nim własnego miejsca; samoidentyfikację narodową i kulturową, kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia przynależności do społeczności lokalnej, narodu, społeczności międzynarodowej.

Ilość odwiedzin: 14208
Nazwa dokumentu: Przedmiot działalności i kompetencje
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Karkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Karkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Szwedo
Data wytworzenia informacji: 2005-02-18 14:11:49
Data udostępnienia informacji: 2007-08-02 14:11:49
Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-15 13:25:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner