logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
minus Spółki akcyjne
   plus Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia
   minus Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
      minus Status prawny
      minus Organizacja
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      minus Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
      minus Struktura własnościowa
      minus Majątek
      minus Przyjmowanie i załatwianie spraw
      minus Rejestry, ewidencje i archiwa danych
      minus Kontrole
      minus Dochody i straty
      minus Informacje nieudostępnione w biuletynie
      minus Redakcja biuletynu
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Do ważniejszych rejestrów i ewidencji prowadzonych przez PEC S.A. w Bogatyni, należą:

  • Księga Akcyjna - dostępna w Dziale Kadr /na wniosek pisemny/,
  • Rejestr zarządzeń i poleceń Zarządu Spółki - dostępny w Dziale Kadr /na wniosek pisemny/,
  • Rejestr pism otrzymanych i wysłanych - Dziennik Korespondencyjny - dostępny w Sekretariacie /na wniosek pisemny/,
  • Rejestr umów - dostępny w Dziale Uzgodnień, Rozliczeń i Dokumentacji /na wniosek pisemny/, 
  • Rejestr faktur VAT - dostępny w Dziale Księgowości /na wniosek pisemny/
  • Księgi finansowe - dostępne w Dziale Księgowości /na wniosek pisemny/
  • Ewidencja zatrudnionych pracowników - dostepna w Dziale Kadr /na wniosek pisemny/

PEC S.A. w Bogatyni prowadzi archiwum zakładowe. Jego organizację i zakres działania a także sposób przechowywania materiałów, tryb udostępniania ich osobom zainteresowanym oraz tryb przekazywania materiałów do brakowania, szczegółowo określają Instrukcje obowiązujące w Spółce, które dostępne są w Dziele Kadr /na wniosek pisemny/.

Nazwa dokumentu: Rejestry, ewidencje i archiwa danych
Podmiot udostępniający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Nowatkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Berner
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Nowatkowska
Data wytworzenia informacji: 2005-02-18 13:30:44
Data udostępnienia informacji: 2005-02-18 14:02:17
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-29 12:41:29

Wersja do wydruku...

corner   corner