logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
minus Spółki akcyjne
   plus Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia
   minus Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
      minus Status prawny
      minus Organizacja
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      minus Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
      minus Struktura własnościowa
      minus Majątek
      minus Przyjmowanie i załatwianie spraw
      minus Rejestry, ewidencje i archiwa danych
      minus Kontrole
      minus Dochody i straty
      minus Informacje nieudostępnione w biuletynie
      minus Redakcja biuletynu
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 28.928.600 zł. (słownie: dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 289.286 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć) sztuk akcji po 100,00 zł.(słownie: sto złotych) każda.


Majątek trwały Spółki na dzień 31.XII.2012r. wynosi 22.562.073,49 zł. (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt trzy złote i czterdzieści dziewięć groszy).


Majątek obrotowy Spółki na dzień 31.XII.2012r. wynosi 5.574.675,03 zł. (słownie: pięć milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć złotych i trzy grosze).


 

Nazwa dokumentu: Majątek
Podmiot udostępniający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
Osoba, która wytworzyła informację: Józefa Wójcik
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Berner
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Nowatkowska
Data wytworzenia informacji: 2013-06-10 10:33:00
Data udostępnienia informacji: 2013-06-10 10:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-10 10:51:36

Wersja do wydruku...

corner   corner