logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
minus Spółki akcyjne
   plus Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia
   minus Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
      minus Status prawny
      minus Organizacja
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      minus Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
      minus Struktura własnościowa
      minus Majątek
      minus Przyjmowanie i załatwianie spraw
      minus Rejestry, ewidencje i archiwa danych
      minus Kontrole
      minus Dochody i straty
      minus Informacje nieudostępnione w biuletynie
      minus Redakcja biuletynu
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie.
 
Zarząd PEC S.A.
Zarząd Spółki składa się z jednego członka, który pełni funkcję Prezesa Zarządu. Każda kadencja trwa pięć lat.
 
Zarząd działa na podstawie Statutu Spółki oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 
W skład Zarządu wchodzą:
 
  1. mgr inż. Marek Berner - Prezes Zarządu - Dyrektor
  2. mgr inż. Janusz Adamski - Członek Zarządu - Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
Rada Nadzorcza PEC S.A.
Rada Nadzorcza składa się z czterech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
 
Rada rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w świetle ustaw i Statutu Spółki nie są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, a także w tych, których rozstrzygnąć nie jest w stanie Zarząd w przyznanym mu działaniu.
 
Kompetencje Rady określa Statut i Regulamin Pracy Rady Nadzorczej.
W skład Rady Nadzorczej wchodzą:
  
  1. Leński Jacek - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Kubat Beata

jako reprezentanci PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz

    1. Andrzej Remian - Przewodniczący Rady Nadzorczej 
    2. Radziechowska Barbara - Sekretarz Rady Nadzorczej 
   
jako reprezentanci Gminy i Miasta Bogatynia 

Walne Zgromadzenie
Kompetencje Walnego Zgromadzenia określa Statut i Regulamin Walnego Zgromadzenia.
W skład Walnego Zgromadzenia wchodzą:

      1. Akcjonariusz Gmina i Miasto Bogatynia.   
      2. Akcjonariusz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie

Nazwa dokumentu: Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Podmiot udostępniający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Tonia
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Berner
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Nowatkowska
Data wytworzenia informacji: 2013-10-28 08:12:00
Data udostępnienia informacji: 2013-11-20 14:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-20 11:20:55

Wersja do wydruku...

corner   corner