logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
minus Spółki akcyjne
   plus Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia
   minus Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
      minus Status prawny
      minus Organizacja
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      minus Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
      minus Struktura własnościowa
      minus Majątek
      minus Przyjmowanie i załatwianie spraw
      minus Rejestry, ewidencje i archiwa danych
      minus Kontrole
      minus Dochody i straty
      minus Informacje nieudostępnione w biuletynie
      minus Redakcja biuletynu
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jest Spółką Akcyjną.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, Wydział IX Gospodarczy pod numerem KRS 0000097505 z dnia 07.03.2002r.

Kapitał zakładowy Spółki 28.928.600,00 PLN
Wpłacony 28.928.600,00 PLN
Najważniejszymi aktami w oparciu, o które działa PEC S.A. są:
  • Kodeks spółek handlowych
  • Ustawa prawo energetyczne i przepisy wykonawcze
  • Koncesje na:
~ Przesyłanie i dystrybucję ciepła - decyzja PCC/5/264/U/1/98/AP z dnia 24.08.1998r., zmieniona decyzją Nr PCC/5/S/264/U/3/99 z dnia 24.09.1999r., zmieniona decyzją Nr PCC/5-ZTO/264/W/OWR/2007/MK z dnia 12.07.2007r.
 
~ Obrót ciepłem - decyzja OCC/2/264/U/1/98/AP z dnia 21.08.1998r., zmieniona decyzją Nr OCC/2/S/264/U/3/99 z dnia 24.09.1999r., zmieniona decyzją Nr OCC/2-ZTO/264/W/OWR/2007/MK z dnia 12.07.2007r.
  • Taryfa dla ciepła - decyzja OWR-4210-46/2014/264/XIV-A/MK z dnia 20.11.2014r. 
  • Ustawa o rachunkowości

Nazwa dokumentu: Status prawny
Podmiot udostępniający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Nowatkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Berner
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Nowatkowska
Data wytworzenia informacji: 2005-02-18 11:36:00
Data udostępnienia informacji: 2014-09-03 09:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-10 12:38:39

Wersja do wydruku...

corner   corner